PASCOs programvarer for datalogging

Det er gjennom programvare og apper brukeren setter opp målinger med sensorer, samler inn data, analyserer og deler dem. For at du skal oppleve  dataloggere og sensorer som enkle i bruk og klare å utnytte alle de muligheter som ligger i moderne sensorer, er det avgjørende at programvaren er av beste kvalitet.

PASCO har vært den dominerende aktøren innenfor dataloggere, sensorer og moderne måleteknologi i 30 år, både i Norge og globalt.

Vi våger påstanden; mye av suksessen må tilskrives programvaren!

  • Visste du at PASCOs programvarer for mobile enheter er gratis?
  • Visste du at med Capstone og SPARKvue kobles trådløse sensorer til inne i programmet? Det er både intuitivt og tidsbesparende!
  • Visste du at med SPARKvue settes de trådløse sensorer opp til å gjøre ekstern datalogging uten tilkobling til datamaskin, nettbrett eller telefon..

Vi gir deg her en rask oversikt over PASCOs programmer SPARKvue og Capstone samt spesialprogramvarene Spectrometry og MatchGraph.

Klikk deg videre og se en enkel oversikt over PASCOs programvare, nøkkelinfo og kompabilitet.

Nedlastinger