PASCO Datalogging

Kunnskapsløftet, den nye læreplanen for grunnskolen og den videregående skolen, vektlegger bruk av digitale verktøy i naturfagene for å simulere, gjøre målinger, lage tabeller og grafer, samt dokumentere resultater. Dataloggere er et viktig digitalt verktøy. Dataloggere fra PASCO scientific er markedsledende i norsk skole! Norsk programvare, samt et stort utvalg av brukervennlige loggere og sensorer er nok en av årsakene til dette! Utstyret passer både i grunnskolen og den videregående skolen, på høgskoler og universitet.