Brosjyre PASCO & Python

Vi har gleden av å presentere en ny brosjyre over PASCOs populære trådløse sensorer samt relevant tilleggsutstyr. PASCOutstyret brukes med de kjente programvarene SPARKvue og Capstone for datainnsamling og analyse. I begge disse programvarene ligger nå Blockly, som er et enkelt blokkprogrammeringsspråk hvor målinger fra sensorene direkte kan brukes som input i koden og gi ulike typer kode utsignal.

I tillegg kan vi glede mange over at vi nå også har utviklet og tilrettelagt for at PASCO-data kan brukes sammen med koding i Python. Dette gjør at du kan gjennomføre forsøkene som tidligere med PASCOutstyr og dybdelære matematiske modeller og resultatene ved numerisk analyse. Det gir koding med mening og sparer deg for ekstra investeringer og forberedelse med ny teknologi. Vi kaller det koding med mening!

I tillegg til beskrivelsen av forsøket legger vi ut Pythonkoden og måledata slik at du kan forsøke deg selv.

Mens du venter på det trykte heftet kan du lese den digitale katalogen her

Nedlastinger