CO2-konsentrasjon i atmosfæren og global oppvarming.

Mål temperaturen i to kamre som belyses. I det ene kammeret øker vi konsentrasjonen av CO2 -gass for å se hvordan det påvirker temperaturøkningen.

Dette forsøket kan gjennomføres på flere måter, men dette er en åpen og fin oppstilling. Alle vil se og forstå hva som foregår og med trådløse sensorer måler du med god nøyaktighet og får dataene i sanntid. SPARKvue appen er enkel å bruke og gratis for mobile enheter som Smarttelefon og nettbrett.

Vedlagt er beskrivelsen av forsøket (pdf) og vi vedlegger også SPARKvue-fila med datasett og innstillinger. Denne kan kun åpnes i SPARKvue-appen.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om forsøket.