Python og Pasco

Bruk PASCO data i Pythonprogrammering. Vi kaller det koding med mening! 

 

Koding skal være gøy. Vi koder reelle forsøk og fenomener, som er kjent fra lærebøkene. Vi analyserer data fra målinger elevene selv har gjort med PASCO-sensorer, som er godt tilrettelagt til bruk i undervisningen. Elevene gis gode eksempler som de kan bygge videre på, og er med på alt fra planlegging til presentasjon av resultater.

Terskelen skal være lav. Koding er et verktøy med uendelige muligheter, når måledata og matematikk kombineres. Vi gir korte og konkrete eksempler, som er godt beskrevet, med utfordringer på flere nivåer, fra de enkleste til de mer avanserte.

Vi utforsker naturen. Koding kan brukes til å synliggjøre fenomener i naturen, som er for store eller vanskelig å måle på ellers. Gjennom simuleringer og modellering er det mulig å se hvordan komplekse systemer får sin form, eller hvor godt teorien beskriver virkeligheten.

Se ferdig forberedte forsøk her