Lær naturfag gjennom koding!

PASCO har inkludert Blockly (modul for blokkprogrammering) i Capstone og SPARKvue og det betyr at du kan benytte alle PASCOs sensorer i fine kodeaktiviteter. Det gir helt nye mulugheter!

Det gir god mening å kombinere naturfagforsøk med koding og understøtter det læreplanen sier, nemlig å plassere kodingen midt i naturfaget!

Uten ekstra elektronikk som ofte er krevende å håndtere i klasserommet forlenger du naturfagforsøket med algoritmisk tenkning og går rett på kodingen.

Ta utgangspunkt i resultatene fra naturfagforsøket, skriv koden og løs en oppgave!

Elevene vil garantert bedre forstå og huske det de lærte i naturfagøvelsen og setter kodingen inn i en meningsfylt kontekst.

Se den korte videoen om pH og koding!